Kaplıcalar |Bingöl|

::..Kös Kaplıcaları


Bingöl-Karlıova karayolunun 20. km sinde olup yaz ve kış aylarında ulaşım sağlanabilmektedir.Kaplıcaların 10 moteli, 1 oteli, 10 pansiyonu ikisi kapalı olamak üzere 3
yüzme havuzu lokantası, çay bahçesi, araç parkı bulunmaktadır. Yerli ve yabancılar burada dinlenmek, şifa bulmak için akın akın gelmektedirler.
Kaplıca havuz suyundan 1981 de alınan numunelerin Ankara Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü Kimyevi Tahlil Şubesince yapılan tahlil sonuçları ve Ankara Numune Hastanesi Fizikoterapi ve Hidroterapi Kliniği Şefliğince yapılan tetkik raporu sonucunda ; Su bikarbonatlı, karbondioksitli ve karbon gazoz sular gurubundandır. Bundan başka Klor, Sülfat, ve silikat gibi anyonlar ile demir ve alüminyum katyonları da mevcuttur.
Su içildiği zaman midenin çabuk boşalmasını sağlar. Hazmı artırıcı maden suyu olarak ta içilebilir.Tortu bıraktığı için ancak mahallinde içilebilir. Şişelenip nakledilemez .Romatizma ve kadın hastalıklarında banyo olarak kullanılması faydalıdır.
Ayrıca suyun deri ve böbrek hastalıklarına faydalı olduğu söylenmektedir.

::..İÇMELER

Bingöl-Genç karayolunun dokuzuncu km. sindedir. Kış mevsimi hariç diğer mevsimlerde yerli ve yabancılar sabahtan akşama kadar su üzerinde büyük bir kalabalık oluşturmaktadır. Söz konusu suyun, Kronik romatizma, kadın hastalıklarında ve böbrek taslarını düşürmeye yaradığı tespit edilmiştir.
Ayrıca Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde de maden suyu kaynakları olduğu tespit edilmiştir.